Naděžda Vybíralová

Tlumočení svateb

Plánujete svatbu s rusky mluvícím snoubencem, či snoubenkou? Co je k tomuto kroku nutné vám sdělí každý matriční úřad nebo i svatební agentura, zajišťující vše potřebné. Především příslušné doklady, předkládané matrice, musí být v češtině a opatřené razítkem soudního překladatele.

Situace okolo samotného svatebního obřadu je však jiná. Zde je na samotných snoubencích a zcela i v jejich režii, koho si za tlumočníka zvolí. Zkušený tlumočník by měl s úřady nebo duchovním, v případě církevní svatby, spolupracovat. Tlumočník musí složit tzv. slib tlumočníka, který skládá na matričním úřadě. Matrika bývá na cizojazyčné svatby připravena a poskytuje příslušné texty tlumočníkovi, aby se mohl v předstihu na obřad připravit. Církevní svatby mají svá striktní pravidla a tlumočník musí danou terminologii nastudovat. Oříškem mohou být také různé citace děl básníků, pokud by tlumočník neznal text dopředu. Další důležitou rolí při výběru tlumočníka může hrát i vzájemná sympatie. Tlumočení je totiž možné využít i při svatební hostině.

Současným trendem  pro rusky mluvící klientelu je uzavírání sňatku na českých hradech a zámcích. Stává se to doslova módní záležitostí. Je proto potřeba pro tento jedinečný slavnostní den vybírat pečlivě. Může to být přece jen jednou na celý život.

Samsonovi - svatba

 

Comments are closed.