Naděžda Vybíralová

Reference

 

 • AVEDON, s.r.o.- cestovní kancelář
 • České překlady, s.r.o.- jazyková agentura
 • DAJANA PET, s.r.o.- výrobce krmiv a přípravků pro akvaristiku
 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje
 • RESTA s.r.o. – výrobce mobilních drticích a třídicích zařízení
 • TENERGO Brno, a.s. – komplexní energetický servis
 • Univerzita Palackého Olomouc, katedra slavistiky
 • UEFA – mistrovství Evropy

  Pracovní cesta do Azerbajdžánu

  Ing. Martin Tesařík v Azerbajdžánu