Naděžda Vybíralová

Úspěch podnikatelské mise na Ukrajinu

Ve dnech 13. – 16.10. 2011 proběhlo avizované setkání podnikatelů Zlínského kraje s potencionálními partnery na Ukrajině. Tato mise byla uskutečněna s podporou Kontaktního centra pro východní trhy při Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje ve spolupráci s odborem kanceláře hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje. Program cesty zahrnoval účast na XI. Mezinárodním Ekonomickém fóru v Truskavci, kam každoročně zavítá více jak 600 hostů z 20 zemí. Delegace se setkala s nejvyššími představiteli našich zastupitelských úřadů na Ukrajině. Obchodní rada velvyslanectví ČR v Kyjevě po celou dobu tuto delegaci doprovázel.

Představitelé Zlínského kraje vedli jednání s gubernátorem Lvovské oblasti, zástupcem ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny ve Lvově a dalšími významnými představiteli Lvovské oblasti. Mluvili o konkrétních možnostech spolupráce v ekonomické oblasti, lázeňství, zemědělství a kultuře. Průmyslový potenciál této oblasti je na vysoké úrovni a skýtá obrovské možnosti pro naše podnikatele. Detailnější informace o regionu získáte na stránkách Kontaktního centra pro východní trhy.

Zaslat komentář