Naděžda Vybíralová

UKRAJINA – velký potenciál pro české obchodníky

Regionální hospodářská komora Zlínského kraje aktivně spolupracuje s Obchodně-průmyslovou komorou Žitomirské oblasti. 26.dubna 2013 se setkali předsedové obou komor na Velehradě, kde probírali další společné aktivity v rámci exportní strategie. Ukrajina patří k 12 prioritním zemím, na které se česká strana zaměřuje. O velmi dobrých vztazích svědčí i fakt, že ředitelka Kontaktního centra pro východní trhy paní Marta Klimecká získala čestné ocenění za rozvoj obchodních ukrajinsko-českých vztahů. V dnešní době obchodníci hledají nové možnosti obchodu a právě Ukrajina by mohla být tou pravou volbou i díky zkušenostem a znalostem pracovníků, kteří se o tyto kontakty starají.

Comments are closed.