Naděžda Vybíralová

Ruský business dneška

Situace na celosvětových trzích je z dnešního pohledu značně rozmanitá. Je vcelku složité zvolit a nastavit do budoucna směr vašeho podnikání. Firmy hledají nová odbytiště i v zemích, kam by nikdy dříve nesměřovaly. V tomto ohledu je třeba se na nové oblasti dokonale připravit a zjistit veškeré informace o trhu, jeho specifika a jakým stylem získat kontakty na budoucí partnery.
Rusko se zdá obrovskou příležitostí, zvláště pro české firmy, které již v minulosti měly vazby na tamní obchodní špičky. A nejen ty, ale i nově vzniklé společnosti chtějí vyvážet na východ. Situace v ruské obchodní sféře se stále vyvíjí a nabízí impulsy a nové možnosti, jak začít. Obchodní komora ve Zlíně v tomto ohledu je velkým pomocníkem a i nyní nabízí seminář, kde je dobré porovnat skutečnost se svými poznatky. Tentokrát přijedou ruští odborníci z Jaroslavské oblasti. Workshop s názvem: “Ruský byznys: mýty a realita” poskytne náhled na ruskou ekonomiku z pohledu zákazníka, firmy i organizace. Akce se koná 21. března 2016. Simultánní tlumočení je zajištěno, avšak pro individuální konzultace po skončení se předpokládá dobrá znalost ruského jazyka.
Pozvánku s programem naleznete na stránkách www.kcvt.cz

Comments are closed.