Naděžda Vybíralová

Rusko – nové možnosti obchodu

Stále více českých firem se snaží proniknout  na nové trhy a hledá solidní možnost prodat své zboží. Rusko je zemí, která nabízí obrovskou šanci pro podnikatele, kteří se však v tomto teritoriu musí orientovat. Pomoc v tomto směru nabízí Kontaktní centrum pro východní trhy. Tato organizace aktivně pomáhá společnostem, aby našli své obchodní partnery jak v Rusku, tak třeba i na Ukrajině. Důkazem toho je, že ve spolupráci se zastupitelskou kanceláří v Moskvě a Odborem Kanceláře hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje připravuje ve dnech 2. – 8. 10. 2011 podnikatelskou misi do Ruské federace. Cílem mise je navázání obchodních kontaktů s ruskými partnery v navštívených městech na trase Petrohrad – Moskva – Samara.

Další akcí je podnikatelská mise na Ukrajinu – Lvov (Truskavec) ve dnech 13. – 16. 10. 2011 . Cílem mise je navázání obchodních kontaktů s ukrajinskými partnery ze Lvovské a Žitomirské oblasti.

Bohužel obě tyto akce již mají termín přihlášek uzavřený. Určitě však získáte aktuální informace, zavoláte-li přímo Kontaktní centrum pro východní trhy.

Zaslat komentář