Naděžda Vybíralová

Obchodování na trzích zemí Ruska

Dne 12.6.2013 proběhl na Regionální hospodářské komoře Zlínského kraje seminář, který přiblížil problematiku dovozu a vývozu zboží do zemí Ruska a Číny. Podle Českého statistického úřadu zahraniční obchod v současné době není příznivý. Údaje z března uvádí pokles vývozu o 7,1% a dovoz se také snížil o 6,5%. Komora Zlínského kraje aktivně finančně podporuje účast na misích do zemí Ruska a v této práci se jí daří. Z poslední mise firmy dovezly kontrakty za miliardy korun. Šance na úspěch mají ale i malé a střední firmy. Pravidelné semináře s praktickými radami jsou neocenitelnou pomůckou při směřování strategie každého podnikatele.

Kontakt: Mgr. Marta Klimecká, ředitelka Kontaktního centra pro východní trhy, Regionální hospodářská komora Zlínského kraje, Tel. 725 596 631, 572 154 555

klimecka@kcvt.cz

www.kcvt.cz

Comments are closed.