Naděžda Vybíralová

Co se dělo u kulatého stolu Bělorusko-obchodní partner

Jak už jsme předeslali v našem minulém příspěvku, dne 11.5.2011 proběhlo setkání, kterého se zúčastnilo 40 podnikatelů, zástupci Běloruského velvyslanectví v České republice a také zástupci Komory pro hospodářské styky s SNS. O čem se jednalo? Více informací najdete na stránkách krajské hospodářské komory.

Zaslat komentář