Naděžda Vybíralová

FAQ

Kdo je Mgr. Naděžda Vybíralová?

Lektorka a majitelka firmy Mgr. Naděžda Vybíralová vystudovala ruštinu s hospodářskou orientací na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je rodilou mluvčí a působí v oboru již více než 15 let.

Co musí splňovat dobrý tlumočník?

Práce tlumočníka je náročná na pohotovost a rychlost, má však menší nároky na přesnost v porovnání s překladatelem. Tlumočník dokonce nesmí být příliš puntičkářský, musí přetlumočit především jádro myšlenky s vědomím, že ji i trochu zjednodušil a že není jeho úkolem tlumočit individuální styl mluvčího. Pro dobrou práci tlumočníka by mu měly být vytvořeny dobré podmínky: měl by včas obdržet dostatečné podklady k práci (zejména jde-li o věci odborné), měl by být včas seznámen s důležitými okolnostmi jednání, v ideálním případě by měl mít možnost se seznámit i s prostředím.

Co je normostrana?

Normostrana je pojem využívaný u překladatelů a copywriterů – každý překladatel nebo novinář si stanovuje cenu podle délky textu – stejně tak mohou i studenti dostat úkol nebo slohové cvičení s určitou délkou v normostranách. Standard normostrany činí 1800 znaků, což je asi 250 slov. Do znaků se započítávají i mezery a poznámky pod čarou.

Vzhled normostrany se uvádí jako:

  • Velikost písma: 12 pixelů
  • Řádkování: 1,5 řádky
  • Okraje po stranách: 3 cm
  • Okraje nahoře a dole: 2,5 cm
  • Zarovnání textu: do bloku (justify)